Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Thiết bị hội nghị âm thanh GAC2500 được cấp giấy chứng nhận FCC

Đăng bởi Grandstream Vietnam ngày bình luận

Thiết bị hội nghị âm thanh GAC2500 được cấp giấy chứng nhận FCC

THIẾT BỊ ĐƯỢC CẤP QUYỀN theo đây cấp cho các GRANTEE có tên, và là
CHỈ HỢP LỆ đối với các thiết bị được xác định ở đây để sử dụng theo Quy tắc của Ủy ban
và Quy định được liệt kê dưới đây.

NHẬN DẠNG FC: YZZGAC2500
Tên người được cấp: Grandstream Networks, Inc
Loại thiết bị: Phần 15 Spread Spectrum Transmitter
Ghi chú: Thiết bị hội nghị âm thanh
Modem: GAC2500
Thương hiệu: GrandstreamGAC2500

GAC2500

GAC2500


Cũ hơn Mới hơn