Hiển thị tất cả 9 kết quả

Điện thoại bàn cơ bản

Điện thoại IP Wi-Fi GRP2601W

2 tài khoản SIP, 2 Line

Tích hợp Wi-Fi 6

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại VoIP WiFi GRP2602W

  • Hỗ trợ 4 tài khoản SIP, 2 Line
  • GRP2602W – Hỗ trợ WiFi

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại VoIP PoE Gigabit GRP2602G

  • 4 tài khoản SIP, 2 Line
  • Hỗ trợ nguồn PoE
  • Cổng mạng 1Gbps

Điện thoại bàn cơ bản

Điện thoại VoIP PoE GRP2601P

  • 2 tài khoản SIP. 2 Line
  • Hỗ trợ 2 cổng LAN 10/100Mbps
  • Hỗ trợ PoE vào

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại VoIP PoE GRP2602P

4 tài khoản SIP, 2 Line

Hỗ trợ PoE ( không kèm nguồn PoE)

Điện thoại bàn cơ bản

Điện thoại IP GRP2601

  • 2 tài khoản SIP
  • 2 Line

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP GRP2604

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP GRP2603

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại VoIP GRP2602

4 tài khoản SIP

2 Line

Contact Me on Zalo