Hiển thị tất cả 10 kết quả

New

Bộ phát wifi trong nhà

Bộ phát WiFi 6 trong nhà GWN7661

  • Wi-Fi 6
  • Vùng phủ 100m
  • 500+ người dùng

Thiết bị mạng

Bộ phát Wi-Fi GWN7662

256 thiết bị
175 mét vùng phủ
Băng thông không dây 5,38Gbps
4×4:4 MU-MIMO

Tổng băng thông 2.03 Gbps

4 cổng Giga, 1 Uplink + 3 LAN

16 SSIDs,200 thiết bị

Vùng phủ 175m

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7625

16 SSID

200+client đồng thời,

4×4:4 MU-MIMO

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7664

Vùng phủ 175 mét

Hỗ trợ 750 thiết bị

4×4: 4 MU-MIMO

Wifi 6

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7660

32SSID, 256+client đồng thời

Vùng phủ 175 mét

Tổng băng thông 1.77Gbps

2 cổng Gigabit

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7615

32SSID, 200+client đồng thời

Vùng phủ 175 mét

Tổng băng thông 1,75Gbps

2 cổng Gigabit

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7630

32SSID, 200+client đồng thời

Vùng phủ 175 mét

MU-MIMO 4×4:4

Tổng băng thông 2,33Gbps

2 cổng Gigabit

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7605

16SSID, 100+client đồng thời

Vùng phủ 165 mét

MU-MIMO 2×2:2

Tổng băng thông 1.27Gbps

2 cổng Gigabit

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7602

8 SSID, 80+client đồng thời

Vùng phủ 100 mét

Tổng băng thông 1.17Gbps

1 x Gigabit Uplink POE/POE+, 3 x LAN

2×2:2 MU-MIMO

 

Contact Me on Zalo