Hiển thị tất cả 14 kết quả

New

Router wifi Grandstream

Router Wifi GWN7052F

  • 5 Cổng Gigabit, 1 WAN và 4 LAN
  • 100 thiết bị đồng thời 
  • 16 SSIDs
  • Quản lý 30 AP GWN
New

Thiết bị mạng

Bộ phát Wi-Fi GWN7662

256 thiết bị
175 mét vùng phủ
Băng thông không dây 5,38Gbps
4×4:4 MU-MIMO

Router wifi Grandstream

Router Wifi GWN7062

1 WAN, 1 LAN/WAN, 3 LAN

Cân bằng tải

32 SSID, 256 thiết bị đồng thời

Vùng phủ 175m

 

Router wifi Grandstream

Router Wifi GWN7052

  • 5 Cổng Gigabit, 1 WAN và 4 LAN
  • 100 thiết bị đồng thời 
  • 16 SSIDs
  • Quản lý 30 AP GWN

Tổng băng thông 2.03 Gbps

4 cổng Giga, 1 Uplink + 3 LAN

16 SSIDs,200 thiết bị

Vùng phủ 175m

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7625

16 SSID

200+client đồng thời,

4×4:4 MU-MIMO

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7664LR

32SSID, 750+client đồng thời

Vùng phủ 300 mét

Tổng băng thông 3.55Gbps

2 cổng Gigabit

4×4:4 MU-MIMO

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7660LR

32SSID, 256+client đồng thời

Vùng phủ 250  mét

Tổng băng thông 1.77Gbps

2 cổng Gigabit

2×2:2MU-MIMO

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7630LR

32SSID, 200+client đồng thời

Vùng phủ 300 mét

Tổng băng thông 2.33Gbp

2 cổng Gigabit

4×4:4 MU-MIMO

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7615

32SSID, 200+client đồng thời

Vùng phủ 175 mét

Tổng băng thông 1,75Gbps

2 cổng Gigabit

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7605LR

16SSID, 100+client đồng thời

Vùng phủ 165 mét

Tổng băng thông 1.27Gbps

2 cổng Gigabit

802.11ac Wave-2 2×2:2

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7630

32SSID, 200+client đồng thời

Vùng phủ 175 mét

MU-MIMO 4×4:4

Tổng băng thông 2,33Gbps

2 cổng Gigabit

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7605

16SSID, 100+client đồng thời

Vùng phủ 165 mét

MU-MIMO 2×2:2

Tổng băng thông 1.27Gbps

2 cổng Gigabit

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7602

8 SSID, 80+client đồng thời

Vùng phủ 100 mét

Tổng băng thông 1.17Gbps

1 x Gigabit Uplink POE/POE+, 3 x LAN

2×2:2 MU-MIMO

 

Contact Me on Zalo