GDMS Phầm mềm quản lý thiết bị Grandstream

Mã: GMDS
  • Cung cấp cấu hình, quản lý và giám sát thiết bị, tài khoản và chương trình cơ sở
  • Giám sát mạng và thiết bị thời gian thực; báo cáo hệ thống phân tích
  • Định cấu hình và quản lý một loạt thiết bị theo các trang web, nhóm và kiểu máy khác nhau
  • Bảo mật cấp doanh nghiệp bao gồm TLS và xác minh chứng chỉ 2 chiều
  • Thông báo có thể định cấu hình, cảnh báo thông minh và khắc phục sự cố tự động
  • Khắc phục sự cố thông minh tự động xác định sự cố và cung cấp báo cáo chẩn đoán
  • Xác thực đăng nhập hai yếu tố để bảo vệ bảo mật dữ liệu của bạn
  • Dịch vụ cung cấp tự động Grandstream (GAPS) sẽ vẫn là một giải pháp kế thừa cho các sản phẩm Grandstream và người dùng chưa sẵn sàng cập nhật chương trình cơ sở của thiết bị hiện tại của họ đến thời
  • điểm mà GDMS được hỗ trợ. Các sản phẩm mới sẽ sử dụng GDMS.
Liên hệ kinh doanh
Contact Me on Zalo