Hiển thị tất cả 8 kết quả

Điện thoại VoIP Video

Điện thoại VoIP Video GXV3480

 • 16 Line, 16 User
 • 12 luồng hội nghị video
 • 2 LAN Gigabit, PoE
 • Camera 2.0Mpx
 • Wi-Fi 6 dual-band(2.4GHz & 5GHz)
 • Bluetooth 5.0

Điện thoại VoIP Video

Điện thoại VoIP video GXV3470

 • 16 Line, 16 User
 • 2 LAN Gigabit, PoE
 • Camera 2.0Mpx
 • Wi-Fi 6 dual-band(2.4GHz & 5GHz)
 • Bluetooth 5.

Điện thoại VoIP Video

Điện thoại VoIP video GXV3450

 • 16 Line, 16 User
 • 2 LAN Gigabit
 • Camera 2.0Mpx
 • Wi-Fi 5 dual-band(2.4GHz & 5GHz)
 • Bluetooth 5.0

Thiết bị hội nghị

Thiết bị hội nghị video GVC3212

Thiết bị hội nghị

Thiết bị hội nghị Video GVC3210

Thiết bị hội nghị

Thiết bị hội nghị video GVC3202

Thiết bị hội nghị

Thiết bị hội nghị video GVC3200

Thiết bị hội nghị

Thiết bị hội nghị video GVC3220

Contact Me on Zalo