Điện thoại VoIP video GXV3450

Mã: GXV3450
Điện thoại IP Video GXV3450 là giải pháp liên lạc, gọi điện video tiên tiến tiến, với 16 line IP Phone, cùng với hệ điều hành Android.
Đây là thiết bị để bàn lý tưởng dành cho các chuyên gia và giám đốc điều hành bận rộn, đồng thời cũng là thiết bị mạnh mẽ nhưng tiết kiệm chi phí cho bất kỳ phòng hội nghị nào.
Liên hệ kinh doanh
Datasheet và Tài liệu
Contact Me on Zalo