Hiển thị tất cả 3 kết quả

Router wifi Grandstream

Router Wifi GWN7052F

  • 5 Cổng Gigabit, 1 WAN và 4 LAN
  • 100 thiết bị đồng thời 
  • 16 SSIDs
  • Quản lý 30 AP GWN

Router wifi Grandstream

Router Wifi GWN7062

1 WAN, 1 LAN/WAN, 3 LAN

Cân bằng tải

32 SSID, 256 thiết bị đồng thời

Vùng phủ 175m

 

Router wifi Grandstream

Router Wifi GWN7052

  • 5 Cổng Gigabit, 1 WAN và 4 LAN
  • 100 thiết bị đồng thời 
  • 16 SSIDs
  • Quản lý 30 AP GWN
Contact Me on Zalo