Hiển thị tất cả 7 kết quả

  • 8 cổng vào PSTN FXO
  • 2 cổng mạng RJ45 10/100 Mbps
  • 4 cổng FXO 
  • 2 cổng RJ45
  • 4 cổng E1/T1/J1
  • 120 cuộc gọi đồng thời

Tổng đài điện thoại

Card đầu vào 2 cổng E1 GXW4502

  • 2 cổng E1/T1/J1
  • 60 cuộc gọi đồng thời

Card đầu vào

Card đầu vào E1 GXW4501

  • Cổng E1/T1/J1 
  • 30 cuộc gọi đồng thời

1 cổng FXS, 8 cổng FXO
3 hồ sơ SIP

1 cổng FXS, 4 cổng FXO
3 tải khoản SIP

Contact Me on Zalo