Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn cài đặt sử dụng và kết nối thiết bị wifi Grandstream GWN7600LR và GWN7600

Đăng bởi Grandstream Vietnam ngày bình luận

Hướng dẫn cài đặt sử dụng và kết nối thiết bị wifi Grandstream


Hướng dẫn 2 thiết bị GWN7600LRGWN7600

Các bước như sau:
- Kết nối mạng vào wifi
- Chế độ mặc định của thiết bị là lấy IP DHCP từ Router, Modem
+ Cách 1: Dùng tool phần mềm tìm kiếm IP
+ Cách 2: Kết nối địa chỉ Mac qua kết nối wifi mặc định của thiết bị


- Cách kết nối các AP vào 1 nhóm quản trị (Auto Controller Hardware và Cloud)
+ Cách 1: Quản lý local AP/Router của Grandstream như GWN7000


- Dùng 1 thiết bị GWN7600LR làm Master để quản lý còn GWN7600 làm Slave
- Link qua Local từng bước 1
+ Cách 2: Link qua local


- Link qua cloud
- Cài đặt tạo các nhóm SSID (Tối đa 16 nhóm)
+ Thêm các AP vào Nhóm


- Quản lý người dùng và băng thông
+ Giới hạn người dùng kết nối với SSID
+ Giới hạn băng thông cho SSID
+ Giới hạn băng thông cho User
+ Giới hạn thời gian kết nối cho User và SSID
+ Thiết lập ngày giờ được kết nối (Thời gian mở tắt Wifi)
+ Chặn máy hay user nào đó không được kết nối và mở cho kết nối
+ Thiết lập chế độ cho SSID chỉ được kết nối internet, không được kết nối nội bộ hoặc quản lý wifi


- Wifi Marketing
+ Logo
+ Landing page
+ FacebookCũ hơn Mới hơn