Hiển thị 33–43 của 43 kết quả

Thiết bị mạng

Quản lý Wifi qua Cloud

GWN.Cloud quản lý miễn phí thiết bị Wifi Grandstream

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7664LR

32SSID, 750+client đồng thời

Vùng phủ 300 mét

Tổng băng thông 3.55Gbps

2 cổng Gigabit

4×4:4 MU-MIMO

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7660LR

32SSID, 256+client đồng thời

Vùng phủ 250  mét

Tổng băng thông 1.77Gbps

2 cổng Gigabit

2×2:2MU-MIMO

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7664

Vùng phủ 175 mét

Hỗ trợ 750 thiết bị

4×4: 4 MU-MIMO

Wifi 6

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7660

32SSID, 256+client đồng thời

Vùng phủ 175 mét

Tổng băng thông 1.77Gbps

2 cổng Gigabit

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7630LR

32SSID, 200+client đồng thời

Vùng phủ 300 mét

Tổng băng thông 2.33Gbp

2 cổng Gigabit

4×4:4 MU-MIMO

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7615

32SSID, 200+client đồng thời

Vùng phủ 175 mét

Tổng băng thông 1,75Gbps

2 cổng Gigabit

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7605LR

16SSID, 100+client đồng thời

Vùng phủ 165 mét

Tổng băng thông 1.27Gbps

2 cổng Gigabit

802.11ac Wave-2 2×2:2

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7630

32SSID, 200+client đồng thời

Vùng phủ 175 mét

MU-MIMO 4×4:4

Tổng băng thông 2,33Gbps

2 cổng Gigabit

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7605

16SSID, 100+client đồng thời

Vùng phủ 165 mét

MU-MIMO 2×2:2

Tổng băng thông 1.27Gbps

2 cổng Gigabit

Thiết bị mạng

Bộ phát wifi GWN7602

8 SSID, 80+client đồng thời

Vùng phủ 100 mét

Tổng băng thông 1.17Gbps

1 x Gigabit Uplink POE/POE+, 3 x LAN

2×2:2 MU-MIMO

 

Contact Me on Zalo