Switch Quang 28 cổng Layer-3 GWN7831

Switch Quang 28 cổng Layer-3 GWN7831 là switch nhóm Layer 3 với những tính năng nối bật như

  • 20 cổng sfp, 4 cổng 10G sfp+, 4 cổng combo 10G sfp+/Giga
  • Switching Capacity 128 gbps
  • Dual Flash & dual firmware images: Bộ nhớ kép và hình ảnh firmware kép; bảo vệ sét 6KV/4KV trên đường điện và cổng mạng tương ứng; bảo vệ ESD 16KV (không khí) và 12KV (tiếp xúc); nguồn điện dự phòng tùy chọn.
  • Switch quản lý tầng Layer 3, kiến trúc SDN, LLDP-MED, phát hiện tự động & QoS thông minh cho gói tin Audio/Video RTP/SIP/VoIP, được quản lý qua CLI/LLDP/SNMP/RMON/TR069/GWN Manager & Cloud provisioning.
Liên hệ kinh doanh
Contact Me on Zalo