Switch Quang 12 cổng SFP+ Layer-3 GWN7832

Mã: GWN7832
  • Switch Quang 12 cổng Layer-3 GWN7832 với 12 cổng SFP+
  • Dual flash và dual firmware images
  • Bảo vệ chống sét lan truyền
  • Kiến trúc SDN (Software-Defined Networking)
  • Tự động phát hiện thiết bị
  • QoS thông minh cho gói Audio/Video RTP/SIP/VoIP
Liên hệ kinh doanh
Datasheet và Tài liệu
Contact Me on Zalo