Cloud smart Switch Layer-3 28 cổng GWN7813

Mã: GWN7813

GWN7813 là Cloud smart Switch Layer-3 chính hãng Grandstream

  • 4 cổng 10G sfp+ và 24 cổng mạng gigabit,
  • Hỗ trợ stackable, optional redundant power supply
  • Hỗ trợ Vlan, IGMP, DHCP server..
  • Quản lý Cloud, GWN manager, Https, CLI, TR069..
  • Sử dụng cho PC, Camera, Wifi, IP phone…
Liên hệ kinh doanh
Datasheet và Tài liệu
Contact Me on Zalo