IPVT10 – máy chủ hội nghị truyền hình

IPVT10 là một máy chủ tại chỗ được thiết kế để hỗ trợ nhu cầu của các doanh nghiệp hiện đại. Nó cung cấp một nền tảng hội nghị trực tuyến hiện đại hoàn chỉnh với các tính năng video và âm thanh phong phú để cung cấp giải pháp tập trung, có thể mở rộng để quản lý nhu cầu hội nghị của toàn bộ doanh nghiệp

Liên hệ kinh doanh