Cloud smart Switch Layer-3 10 cổng GWN7811

Mã: GWN7811
  • 2 cổng 10G sfp+ và 8 cổng mạng gigabit,
  • Hỗ trợ Vlan, IGMP, DHCP server..
  • Quản lý Cloud, GWN manager, Https, CLI, TR069..
  • Sử dụng cho PC, Camera, Wifi, IP phone…
Liên hệ kinh doanh
Datasheet và Tài liệu
Contact Me on Zalo