grandstream.com .vn home page bg

Gateway VoIP và ATA

Bảo vệ khoản đầu tư truyền thông tương tự của bạn và tạo ra giải pháp kết hợp điện thoại IP chất lượng cao và dễ quản lý. Cho dù tích hợp điện thoại analog cho ứng dụng gia đình hay văn phòng, dòng HT của bộ điều hợp điện thoại analog của Grandstream cho phép người dùng dễ dàng tích hợp các điện thoại analog cá nhân.

gateway
GRP2600 SS Cluster

Gate VoIP

Dòng GXW IP Analog Gateway cho phép các doanh nghiệp tạo môi trường văn phòng liền mạch, tích hợp hệ thống điện thoại truyền thống vào mạng VoIP và quản lý hiệu quả chi phí liên lạc. Dòng GXW được thiết kế để có khả năng tương tác đầy đủ với các IP-PBX, Softswitch hàng đầu và hầu hết các môi trường dựa trên SIP, đồng thời cung cấp các mẫu 4 hoặc 8 cổng và một cổng giám sát video trên các mẫu GXW410x.

Tất cả

Card Analog  ( ATA)

Làm cho các giải pháp IP tích hợp trở nên dễ dàng và dễ quản lý, dòng Bộ điều hợp điện thoại Analog HT của chúng tôi được một số nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất trên thế giới tin tưởng và triển khai. Tích hợp các điện thoại analog cá nhân vào môi trường gia đình hoặc văn phòng với các giải pháp triển khai đơn giản này.

Xất cả
dien thoai ip dong
GXW4500 ket noi 1

Gateway VoIP hoạt động như thế nào?

Dòng GXW IP Analog Gateway cho phép các doanh nghiệp tạo môi trường văn phòng liền mạch, tích hợp hệ thống điện thoại truyền thống vào mạng VoIP và quản lý hiệu quả chi phí liên lạc. Dòng GXW được thiết kế để có khả năng tương tác đầy đủ với các IP-PBX, Softswitch hàng đầu và hầu hết các môi trường dựa trên SIP, đồng thời cung cấp các mẫu 4 hoặc 8 cổng và một cổng giám sát video trên các mẫu GXW410x.