Hiển thị tất cả 11 kết quả

New

Tổng đài điện thoại

Tổng đài VoIP UCM6308A

1500 User
200 cuộc gọi đồng thời
150 cuộc gọi SRTP
9  phòng meeting, 150 tài bên

New

Tổng đài điện thoại

Tổng đài VoIP UCM6304A

1000 User
150 cuộc gọi đồng thời
120 cuộc gọi SRTP
7 phòng meeting, 12 bên

Tổng đài điện thoại

Tổng đài VoIP UCM6302A

500 User
75 cuộc gọi đồng thời
5 meeting rooms đồng thời 75 bên

Tổng đài điện thoại

Tổng đài VoIP UCM6308

3000 user

450 cuộc gọi đồng thời

10 phòng họp video

300 cuộc gọi SRTP

Tổng đài điện thoại

Tổng đài VoIP UCM6304

2000 user

300 cuộc gọi đồng thời

8 phòng họp video

200 cuộc gọi SRTP

Tổng đài điện thoại

Tổng đài VoIP UCM6302

1000 user

150 cuộc gọi đồng thời

6 phòng họp video

100 cuộc gọi SRTP

Tổng đài điện thoại

Tổng đài VoIP UCM6510

2000 người dùng

200 cuộc gọi đồng thời

64 người tham dự hội nghị

Tích hợp T1 / E1 / J1

Tổng đài điện thoại

HA100 backup cho UCM6510

Tổng đài điện thoại

UCM RemoteConnect

Tổng đài điện thoại

Tổng đài VoIP UCM6300A

1500 user

200 cuộc gọi đồng thời

 

Tổng đài điện thoại

Tổng đài VoIP UCM6301

500 user

75 cuộc gọi đồng thời

4 phòng họp video

50 cuộc gọi SRTP

Contact Me on Zalo