Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Quản lý thiết bị Cloud

Gwn.cloud là một nền tảng quản lý cấp doanh nghiệp cho các điểm truy cập Grandstream. Nhờ việc giám sát và bảo trì hợp lý, việc quản lý mạng của bạn ở nhiều địa điểm chưa bao giờ dễ dàng hơn. Mạng an toàn có thể được triển khai trong vài giây bằng ứng dụng di động Gwn.Cloud của grandstream hoặc giao diện trình duyệt web, sau đó quản lý từ cùng một giao diện. Theo dõi hiệu suất của mạng với giám sát, cảnh báo, thống kê và báo cáo theo thời gian thực có thể được xem bằng trình duyệt web hoặc ứng dụng di động.

0₫