Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Hệ Thống Hội Nghị Truyền Hình GVC3200 Grandstream Đạt Chứng Nhận FCC

Đăng bởi Grandstream Vietnam ngày bình luận

Hệ Thống Hội Nghị Truyền Hình GVC3200 Grandstream Đạt Chứng Nhận FCC

THIẾT BỊ ĐƯỢC CẤP QUYỀN theo đây cấp cho các GRANTEE có tên, và là
CHỈ HỢP LỆ đối với các thiết bị được xác định ở đây để sử dụng theo Quy tắc của Ủy ban
và Quy định được liệt kê dưới đây.
NHẬN DẠNG FCC:YZZGVC3200
Tên người được cấp: Grandstream Networks, Inc
Loại thiết bị: Part 15 Spread Spectrum Transmitter
Ghi chú: Hệ thống hội nghị truyền hình Full HD
Sản phẩm: GVC3200
Thương hiệu: Grandstream

Nội Dung Giấy Chứng Nhận FCC Cấp Cho Sản Phẩm GVC3200


GVC3200


Cũ hơn Mới hơn