Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

GVR3552 Của Grandstream Đạt Giấy Chứng Nhận CE Do KMO Cấp

Đăng bởi Grandstream Vietnam ngày bình luận

GVR3552 Của Grandstream Đạt Giấy Chứng Nhận CE Do KMO Cấp

1/ Nội Dung Tóm Tắt

Tuyên bố về sự phù hợp
Xác minh này được đưa ra cho người nộp đơn
Grandstream Networks, Inc.

5F, Bldg #1, No.2 Kefa Rd., Khu Khoa học & Công nghệ, Thâm Quyến, Trung Quốc

Sản phẩm được chỉ định sau đây
Tên sản phẩm: Network Video Recorder
Tên thương mại: Grandstream
Mã sản phẩm: GVR3552

Sản phẩm này được xác nhận theo Chỉ thị CE Mark (93/68/EEC) và Chỉ thị tương thích điện từ () và điện áp thấp
Chỉ thị () được thực hiện, như được trình bày trong hướng dẫn được đặt ra bởi các quốc gia thành viên của

Ủy ban EEC.
SOC số: KSZ2015062501BCD01

2/ Nội Dung Chi Tiết Giấy Chứng Nhận CE Cấp Cho Sản Phẩm GVR3552


Cũ hơn Mới hơn