Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

GVR3550 Grandstream Đạt Giấy Chứng Nhận CE

Đăng bởi Grandstream Vietnam ngày bình luận

GVR3550 Grandstream Đạt Giấy Chứng Nhận CE

1/ Tóm Tắt Nội Dung Giấy Chứng Nhận

Tuyên bố về sự phù hợp
Xác minh này được đưa ra cho người nộp đơn
Grandstream Networks, Inc.

Tầng 4, Tòa nhà Rainbow Technology #16 New West Rd, Khu Khoa học & Công nghệ Nam Sơn (Quận Bắc), Thâm Quyến, Trung Quốc 518057
Sản phẩm được chỉ định sau đây
Tên sản phẩm: Network Video Recorder
Tên thương mại: Grandstream
Mã sản phẩm: GVR3550
Sản phẩm này được xác nhận theo Chỉ thị CE Mark (93/68/EEC) và Chỉ thị tương thích điện từ (2014/30/EU) và Chỉ thị điện áp thấp (2014/35/EU) được hoàn thành, như được trình bày trong hướng dẫn được quy định bởi các nước thành viên của Ủy ban EEC.
SOC số: KSZ2016032101BC11D11

2/ Chi Tiết Nội Dung Giấy Chứng Nhận


Cũ hơn Mới hơn