Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Điện thoại VoIP không dây DP750 được cấp giấy FCC

Đăng bởi Grandstream Vietnam ngày bình luận

Điện thoại VoIP không dây DP750 được cấp giấy FCC

THIẾT BỊ ủy quyền được cấp cho GRANTE,
và CHỈ HỢP LỆ đối với các thiết bị được xác định ở đây để sử dụng theo
Quy tắc và Quy định của Ủy ban được liệt kê dưới đây.


NHẬN DẠNG FC: YZZDP750
Tên người được cấp: Grandstream Networks, Inc.
Loại thiết bị: Phần 15 Class B Máy tính thiết bị ngoại vi
Ghi chú: Điện thoại VoIP không dây DECT
Modem: DP750Cũ hơn Mới hơn