Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Điện thoại VoIP không dây DP720 của Grandstream Được Cấp Giấy Chứng Nhận FCC

Đăng bởi Grandstream Vietnam ngày bình luận

Điện thoại VoIP không dây DP720 của Grandstream Được Cấp Giấy Chứng Nhận FCC

THIẾT BỊ ủy quyền được cấp cho GRANTE,
và CHỈ HỢP LỆ đối với các thiết bị được xác định ở đây để sử dụng theo
Quy tắc và Quy định của Ủy ban được liệt kê dưới đây.
NHẬN DẠNG FC: YZZDP720
Tên người được cấp: Grandstream Networks, Inc.
Loại thiết bị: Part 15 Unlicensed PCS portable Tx held to ear
Ghi chú: Điện thoại VoIP không dây DECT
Loại sản phẩm: DP720
Nhà cung cấp: Grandstream


DP720


Cũ hơn Mới hơn