Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Điện thoại IP Phone Grandstream GXP1630 đạt giấy chứng nhận FCC và CE

Đăng bởi Grandstream Vietnam ngày bình luận

Điện thoại IP Phone Grandstream GXP1630 đạt giấy chứng nhận FCC và CE

Ngày 21 tháng 04 năm 2016, tại địa chỉ E506, Tầng 5, số 39 Keji Middle 2nd Rd, Khoa học & Công viên công nghệ, Nanshan District, Thâm Quyến, Trung Quốc. Tổ chức kmolab đã cấp giấy chứng nhận CE Cho Grandstream Networks, Inc. Với nội dung sau đây:

Sản phẩm được chứng nhận

Tên sản phẩm: Điện thoại IP
Tên thương mại: Grandstream
Mã sản phẩm: GXP1630

Sản phẩm này được xác nhận theo Chỉ thị CE Mark (93/68/EEC)
và Chỉ thị tương thích điện từ (2014/30/EU) và Chỉ thị điện áp thấp (2014/35/EU)
được hoàn thành, như được trình bày trong hướng dẫn được quy định bởi các nước thành viên của Ủy ban EEC.
SOC số: KSZ2016032101BC05D05
Tuân thủ các yêu cầu bảo vệ thiết yếu của Chỉ thị Hội đồng Châu Âu,

Hình Ảnh GXP1630 Được Kmolab Cấp Giấy Chứng Nhận CE

GXP1630


Hình Ảnh GXP1630 Được TCB Cấp Giấy Chứng Nhận FCC

GXP1630


Toàn Văn Giấy Chứng Nhận CE Bằng Tiếng Anh MÀ Kmolab Cấp Cho Sản Phẩm GXP1630

E506, 5th Floor, No.39 Keji Middle 2nd Rd, Science &
Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, P. R. China
Tel: + 86 755 83642690
Fax: + 86 755 83297077
www.kmolab.com

Statement of Conformity
This verification is given for the applicant

Grandstream Networks, Inc.
4th Floor, Rainbow Technology Building #16 New West Rd, Nanshan Science & Technology Park
(North District),Shenzhen, China 518057
This following designated product

Product Name: IP Phone
Trade Name: Grandstream
Model No. : GXP1630
This product is herewith confirmed to CE Mark Directive(93/68/EEC)
and Electromagnetic Compatibility Directives (2014/30/EU) and Low Voltage Directive(2014/35/EU)
are fulfilled, as laid out in the guideline set down by the member states of the EEC Commission.
SOC No.: KSZ2016032101BC05D05
Complies with the essential protection requirement of European Council Directive, The Equipment
was passed the test performed according to:
Requirement:

Rule Part(s):

Report Number

EMC

EN55022:2010+AC:2011; EN 55024:2010
EN61000-3-2: 2014; EN61000-3-3:2013;

KSZ2016032101BC05

Safety

EN 60950-1:
2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

KSZ2016032101D05

Power Supply(s):
DC 5.0V/0.6A
(Adapter model:
NBS05B050060VE)
DC 5V/0.5A
(Adapter model:
F06DE0500060A)

Statement of conformity / Test report issued by:

Ke Mei Ou Laboratory Co., Ltd.
Authorized Signature:

Apollo Liu / Manager
April 21, 2016

The verification is based on a single evaluation of one sample of above-mentioned products. It does not imply an assessment of the whole
production and does not permit use the test lab. Logo.

© 2016Ke Mei Ou Laboratory Co., Ltd.


Hình Ảnh Sản Phẩm Điện Thoại GXP1630

Gxp1630

Gxp1630

Gxp1630

Gxp1630Cũ hơn Mới hơn