Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Chuông Cửa GDS3710 Của Grandstream Đạt Giấy Chứng Nhận FCC

Đăng bởi Grandstream Vietnam ngày bình luận

Chuông Cửa GDS3710 Của Grandstream Đạt Giấy Chứng Nhận FCC


NHẬN DẠNG FCC:YZZGDS3710
Tên người được cấp: Grandstream Networks, Inc.
Loại thiết bị: Phần 15 Bộ phát điện thấp dưới đây
Ghi chú: Chuông cửa video IP bán cầu
Mã sản phẩm: GDS3710
Nhà sản xuất: Grandstream

NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN FCC

Hình Ảnh Sản Phẩm GDS3710 Của Grandstream

GDS3710


Cũ hơn Mới hơn