Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Hướng Dẫn Sử Dụng Và Cấu Hình GDS3710 Của Grandstream

Đăng bởi Grandstream Vietnam ngày bình luận

MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU

Tài liệu này mô tả khái niệm cơ bản và các bước cần thiết để sử dụng và cấu hình GDS3710. Và nó bao gồm các bước kết nối và cấu hình GDS3710, thực hiện các hoạt động cơ bản và cuộc gọi tính năng


Hướng dẫn này bao gồm các nội dung sau:
• Tổng quan về sản phẩm
• Bắt đầu
• Tìm hiểu GDS3710
• Kịch bản ứng dụng GDS3710
• Kết nối ngoại vi GDS3710
• Trang chủ GDS3710
• Cài đặt GDS3710
• Kết nối GDS3710 với GXV32XX
• Kết nối GS Wave với hệ thống cửa GDS3710
• GDS3710 HTTP API
• Khôi phục cài đặt gốc
• Trải nghiệm GDS3710Cũ hơn Mới hơn