HCM: (028) 7106 5656 - Hotline: 0981 600 618 | HN: (024) 7106 5656 - Hotline: 0981 600 618 lienhe@grandstream.com.vn

Tổng đài IP

Các GXV3200 loạt các IP Video Điện thoại dành cho Android ™ là 6 dòng điện thoại IP cung cấp truy cập vào Google Play Store, đa nền tảng gọi video và nhiều hơn nữa

Tổng đài Ip Yeastar N824 8-24

Tổng đài Ip Yeastar N824 8-24

Giá : 13,835,000 đ

Tổng đài Ip Yeastar N824 8-24

TỔNG ĐÀI YEASTAR N824 – 8 VÀO 24 MÁY LẺ ANALOG 4 TRUNK 8 SIP ID

13,835,000 đ

Tổng đài My pbx

Tổng đài My pbx

Giá : 8,831,000 đ

Tổng đài My pbx

Tổng đài điện thoại IP U200, 200 máy lẻ IP, Tích hợp sẵn IVR, UCD

8,831,000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

Giá : 23,163,000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

Tổng đài IP Grandstream UCM6116 - 16 đường vào bưu điện, 500 máy lẻ SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference...

23,163,000 đ

icon_new
Tổng đài IP grandstream UCM6208

Tổng đài IP grandstream UCM6208

Giá : 16,543,000 đ

Tổng đài IP grandstream UCM6208

Tổng đài IP Grandstream UCM6208 - 8 đường bưu điện - 800 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

16,543,000 đ

Tổng đài IP grandstream UCM6104

Tổng đài IP grandstream UCM6104

Giá : 9,607,000 đ

Tổng đài IP grandstream UCM6104

Tổng đài IP Grandstream UCM6104 - 4 đường bưu điện, 500 user IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..

9,607,000 đ

icon_new
Tổng đài IP grandstream UCM6204

Tổng đài IP grandstream UCM6204

Giá : 10,568,000 đ

Tổng đài IP grandstream UCM6204

Tổng đài IP Grandstream UCM6204 - 4 đường bưu điện - 500 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

10,568,000 đ

icon_new
Tổng đài IP grandstream UCM6202

Tổng đài IP grandstream UCM6202

Giá : 8,522,000 đ

Tổng đài IP grandstream UCM6202

Tổng đài điện thoại IP UCM6202. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail..

8,522,000 đ

icon_new
Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Giá : 29,650,000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Tổng đài IP UCM6510 - 2 Cổng FXO - 2 Cổng FXS - 1E1 - 2000 IP sip license - 200 cuộc gọi đồng thời

29,650,000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

Giá : 15,500,000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

Tổng đài IP Grandstream UCM6108 - 8 đường vào bưu điện 500 máy lẻ IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video...

15,500,000 đ

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

Giá : 0 đ

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

Tổng đài IP Xorcom CXR2047, 1E1, 200 user, 85 cuộc gọi đồng thời

0 đ

Scroll to Top