HCM: (028) 7106 5656 | HN: (024) 7106 5656 - Hotline: 0981 600 618 lienhe@grandstream.com.vn

Tổng đài IP

Tổng đài điện thoại ip, tư vấn lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại ip, tổng đài grandstream, tổng đài ảo, điện thoại ip dùng cho tổng đài

Tổng đài IP Xorcom CXE3000 (CXE3000/ CXR3000)

Tổng đài IP Xorcom CXE3000 (CXE3000/ CXR3000)

Giá : 151,000,000 đ

Tổng đài IP Xorcom CXE3000 (CXE3000/ CXR3000)

Tổng đài Xorcom – dung lượng 1.000 máy lẻ IP – 550 cuộc gọi đồng thời, 2 Lan, SSD64 Gbyte, HDD 320Gbyte, 2U - 19

151,000,000 đ

Tổng đài Ip Yeastar N824 8-24

Tổng đài Ip Yeastar N824 8-24

Giá : 13,835,000 đ

Tổng đài Ip Yeastar N824 8-24

TỔNG ĐÀI YEASTAR N824 – 8 VÀO 24 MÁY LẺ ANALOG 4 TRUNK 8 SIP ID

13,835,000 đ

Tổng đài My pbx

Tổng đài My pbx

Giá : 8,831,000 đ

Tổng đài My pbx

Tổng đài điện thoại IP U200, 200 máy lẻ IP, Tích hợp sẵn IVR, UCD

8,831,000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

Giá : 23,163,000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

Tổng đài IP Grandstream UCM6116 - 16 đường vào bưu điện, 500 máy lẻ SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference...

23,163,000 đ

icon_new
Tổng đài IP grandstream UCM6208

Tổng đài IP grandstream UCM6208

Giá : 16,500,000 đ

Tổng đài IP grandstream UCM6208

Tổng đài IP Grandstream UCM6208 - 8 đường bưu điện - 800 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

16,500,000 đ

Tổng đài IP grandstream UCM6104

Tổng đài IP grandstream UCM6104

Giá : 9,607,000 đ

Tổng đài IP grandstream UCM6104

Tổng đài IP Grandstream UCM6104 - 4 đường bưu điện, 500 user IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..

9,607,000 đ

icon_new
Tổng đài IP grandstream UCM6204

Tổng đài IP grandstream UCM6204

Giá : 9,900,000 đ

Tổng đài IP grandstream UCM6204

Tổng đài IP Grandstream UCM6204 - 4 đường bưu điện - 500 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

9,900,000 đ

icon_new
Tổng đài IP grandstream UCM6202

Tổng đài IP grandstream UCM6202

Giá : 7,522,000 đ

Tổng đài IP grandstream UCM6202

Tổng đài điện thoại IP UCM6202. Hỗ trợ: Voice, Fax, Video, Conference, Voicemail..

7,522,000 đ

icon_new
Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Giá : 45,000,000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6510

Tổng đài IP UCM6510 - 2 Cổng FXO - 2 Cổng FXS - 1E1 - 2000 IP sip license - 200 cuộc gọi đồng thời

45,000,000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

Giá : 15,500,000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

Tổng đài IP Grandstream UCM6108 - 8 đường vào bưu điện 500 máy lẻ IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video...

15,500,000 đ

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

Giá : 97,000,000 đ

Tổng đài IP Xorcom CXR2047

Tổng đài IP Xorcom CXR2047, 1E1, 200 user, 85 cuộc gọi đồng thời

97,000,000 đ

Scroll to Top