HCM: (028) 7106 5656 | HN: (024) 7106 5656 - Hotline: 0981 600 618 lienhe@grandstream.com.vn

Tổng đài GSM

Thiết bị kết nối 16 sim di động TG1600

Thiết bị kết nối 16 sim di động TG1600

Giá : 37,500,000 đ

Thiết bị kết nối 16 sim di động TG1600

Card GSM gateway 16 SIM - 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45 - Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi -

37,500,000 đ

icon_new - 5%
Thiết Bị Cắm Sim Di Động TG800

Thiết Bị Cắm Sim Di Động TG800

Giá :

19,000,000

18,000,000 đ

Thiết Bị Cắm Sim Di Động TG800

Thiết bị cắm sim GSM Gateway TG800 Card GSM gateway 8 SIM - 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

19,000,000 đ

icon_new
Gateway kết nối 32 SIM SMG4032

Gateway kết nối 32 SIM SMG4032

Giá : 66,900,000 đ

Gateway kết nối 32 SIM SMG4032

Thiết bị cắm SIM SMG4032 - 32 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account...

66,900,000 đ

icon_new
Gateway kết nối 16 SIM SMG4016

Gateway kết nối 16 SIM SMG4016

Giá : 36,126,000 đ

Gateway kết nối 16 SIM SMG4016

Thiết bị cắm SIM SMG4016 - 16 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account....

36,126,000 đ

icon_new
Gateway kết nối 8 sim SMG4008

Gateway kết nối 8 sim SMG4008

Giá : 19,847,000 đ

Gateway kết nối 8 sim SMG4008

Thiết bị cắm SIM SMG4008 - 8 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account...

19,847,000 đ

icon_new
Gateway kết nối 4 Sim SMG4004

Gateway kết nối 4 Sim SMG4004

Giá : 13,157,000 đ

Gateway kết nối 4 Sim SMG4004

Gateway giao tiếp 4 SIM di động SMG4004. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account

13,157,000 đ

TG400 - VoIP GSM/CDMA Gateway

TG400 - VoIP GSM/CDMA Gateway

Giá : 11,000,000 đ

TG400 - VoIP GSM/CDMA Gateway

Card GSM gateway 4 SIM - 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

11,000,000 đ

TG200 - VoIP GSM/CDMA Gateway

TG200 - VoIP GSM/CDMA Gateway

Giá : 6,000,000 đ

TG200 - VoIP GSM/CDMA Gateway

Tg200 Card GSM gateway 2 SIM - 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

6,000,000 đ

TG100 - VoIP GSM Gateway

TG100 - VoIP GSM Gateway

Giá : 3,700,000 đ

TG100 - VoIP GSM Gateway

Card GSM gateway 1 SIM - 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45...

3,700,000 đ

Thiết bị cắm sim di động FWT-C800

Thiết bị cắm sim di động FWT-C800

Giá : 1,750,000 đ

Thiết bị cắm sim di động FWT-C800

Bộ cắm sim di động chuyển đổi ra 2 line điện thoại cố định, kết nối vào điện thoại analog trực tiếp hoặc CO tổng đài

1,750,000 đ

Card giao tiếp GSM 16 kênh

Card giao tiếp GSM 16 kênh

Giá : 42,129,750 đ

Card giao tiếp GSM 16 kênh

Card giao tiếp GSM 16 kênh sim di động kết nối VoIP TG1600

42,129,750 đ

Card giao tiếp GSM 4 kênh

Card giao tiếp GSM 4 kênh

Giá : 13,812,300 đ

Card giao tiếp GSM 4 kênh

Card giao tiếp GSM 4 kênh sim di động kết nối VoIP TG400

13,812,300 đ

Card giao tiếp GSM 2 kênh

Card giao tiếp GSM 2 kênh

Giá : 7,710,750 đ

Card giao tiếp GSM 2 kênh

Card giao tiếp GSM 2 kênh sim di động kết nối VoIP TG200

7,710,750 đ

Scroll to Top