HCM: (028) 7106 5656 | HN: (024) 7106 5656 - Hotline: 0981 600 618 lienhe@grandstream.com.vn

Phần mềm

Grandstream thiết kế và sản xuất một dòng hoàn chỉnh các giải pháp giám sát video IP, bao gồm một loạt các mô hình camera IP, Network Video Recorders (NVRs) Phần mềm quản lý miễn phí Video và video IP mã hóa / giải mã. phạm vi của chúng tôi các sản phẩm cung cấp cho tất cả mọi thứ cần thiết cho một

Scroll to Top