HCM: (028) 7106 5656 | HN: (024) 7106 5656 - Hotline: 0981 600 618 lienhe@grandstream.com.vn

Gateway kết nối

Gateway kết nối đường vào bưu điện FXO, Cung cấp các cổng kết nối GXW4104, GXW410, TA410, TA810, TA1610, SMG1004, SMG1008, SMG1008 4O4S, SMG1016, SMG1024, SMG1032... dùng cho đường vào bưu điện FXO

Scroll to Top