HCM: (028) 7106 5656 | HN: (024) 7106 5656 - Hotline: 0981 600 618 lienhe@grandstream.com.vn

Điện thoại IP

Điện thoại hội nghị IP GAC2500

Điện thoại hội nghị IP GAC2500

Giá : 9,923,400 đ

Điện thoại hội nghị IP GAC2500

Điện thoại hội nghị IP GAC2500 - Thiết bị hội nghị Mạnh Mẽ nhất

9,923,400 đ

Grandstream GXP1630

Grandstream GXP1630

Giá : 1,989,150 đ

Grandstream GXP1630

Điện thoại IP GXP1630, 3 tài khoản, PoE, Hiển thị số gọi đến, gọi đi, gọi nhỡ

1,989,150 đ

Grandstream GXP1628

Grandstream GXP1628

Giá : 1,788,000 đ

Grandstream GXP1628

Điện thoại IP GXP1628, 2 tài khoản, PoE, Hiển thị số gọi đến, gọi đi, gọi nhỡ

1,788,000 đ

Grandstream GXP1625

Grandstream GXP1625

Giá : 1,173,375 đ

Grandstream GXP1625

Điện thoại IP GXP1625, 2 tài khoản, Hỗ trợ PoE, Hiển thị số gọi đến, gọi đi, gọi nhỡ

1,173,375 đ

Grandstream GXP1615

Grandstream GXP1615

Giá : 1,061,625 đ

Grandstream GXP1615

Điện thoại IP GXP1615, 1 tài khoản, Hỗ trợ PoE, Hiển thị số gọi đến, gọi đi, gọi nhỡ

1,061,625 đ

Grandstream GXP1610

Grandstream GXP1610

Giá : 910,763 đ

Grandstream GXP1610

Điện thoại IP Grandstream GXP1610

910,763 đ

Scroll to Top