HCM: (028) 7106 5656 | HN: (024) 7106 5656 - Hotline: 0981 600 618 lienhe@grandstream.com.vn

Điện thoại hội nghị

Polycom Soundstations 2

Polycom Soundstations 2

Giá : 12,627,750 đ

Polycom Soundstations 2

Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations 2 phòng họp 12 người - Không mở rộng MIC

12,627,750 đ

Meeteasy Mid-2-Ex

Meeteasy Mid-2-Ex

Giá : 13,812,300 đ

Meeteasy Mid-2-Ex

Mid-2-Ex - Điện thoại hội nghị Meeteasy phòng 35 mét và 25 người họp

13,812,300 đ

Meeteasy Mid 2

Meeteasy Mid 2

Giá : 10,906,800 đ

Meeteasy Mid 2

Mid-2 - Điện thoại hội nghị Meeteasy phòng 25 mét và 15 người họp

10,906,800 đ

Meeteasy Mini 2

Meeteasy Mini 2

Giá : 9,722,250 đ

Meeteasy Mini 2

Mini-2 - Điện thoại hội nghị Meeteasy phòng 15 mét và 10 người họp

9,722,250 đ

Meeteasy Mini

Meeteasy Mini

Giá : 6,772,050 đ

Meeteasy Mini

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mini phòng họp 8 mét 5 người

6,772,050 đ

Scroll to Top