HCM: (028) 7106 5656 | HN: (024) 7106 5656 - Hotline: 0981 600 618 lienhe@grandstream.com.vn

Sản phẩm

Tổng đài IP Xorcom CXE3000 (CXE3000/ CXR3000)

Tổng đài IP Xorcom CXE3000 (CXE3000/ CXR3000)

Tổng đài IP Xorcom CXE3000 (CXE3000/ CXR3000)

Tổng đài Xorcom – dung lượng 1.000 máy lẻ IP – 550 cuộc gọi đồng thời, 2 Lan, SSD64 Gbyte, HDD 320Gbyte, 2U - 19

151,000,000 đ

Thiết bị kết nối 16 sim di động TG1600

Thiết bị kết nối 16 sim di động TG1600

Thiết bị kết nối 16 sim di động TG1600

Card GSM gateway 16 SIM - 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45 - Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi -

37,500,000 đ

Thiết Bị Cắm Sim Di Động TG800

Thiết Bị Cắm Sim Di Động TG800

Thiết Bị Cắm Sim Di Động TG800

Thiết bị cắm sim GSM Gateway TG800 Card GSM gateway 8 SIM - 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

19,000,000 đ

icon_new
Gateway kết nối 32 SIM SMG4032

Gateway kết nối 32 SIM SMG4032

Gateway kết nối 32 SIM SMG4032

Thiết bị cắm SIM SMG4032 - 32 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account...

66,900,000 đ

icon_new
Gateway kết nối 16 SIM SMG4016

Gateway kết nối 16 SIM SMG4016

Gateway kết nối 16 SIM SMG4016

Thiết bị cắm SIM SMG4016 - 16 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account....

36,126,000 đ

icon_new
Gateway kết nối 8 sim SMG4008

Gateway kết nối 8 sim SMG4008

Gateway kết nối 8 sim SMG4008

Thiết bị cắm SIM SMG4008 - 8 SIM. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account...

19,847,000 đ

icon_new
Gateway kết nối 4 Sim SMG4004

Gateway kết nối 4 Sim SMG4004

Gateway kết nối 4 Sim SMG4004

Gateway giao tiếp 4 SIM di động SMG4004. Kết nối với tổng đài IP Asterisk, Panasonic, Siemens, Softphone, FXS gateway, SIP Account

13,157,000 đ

TG400 - VoIP GSM/CDMA Gateway

TG400 - VoIP GSM/CDMA Gateway

TG400 - VoIP GSM/CDMA Gateway

Card GSM gateway 4 SIM - 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

11,000,000 đ

TG200 - VoIP GSM/CDMA Gateway

TG200 - VoIP GSM/CDMA Gateway

TG200 - VoIP GSM/CDMA Gateway

Tg200 Card GSM gateway 2 SIM - 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45

6,000,000 đ

TG100 - VoIP GSM Gateway

TG100 - VoIP GSM Gateway

TG100 - VoIP GSM Gateway

Card GSM gateway 1 SIM - 1 Wan và 1 Lan, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45...

3,700,000 đ

Thiết bị cắm sim di động FWT-C800

Thiết bị cắm sim di động FWT-C800

Thiết bị cắm sim di động FWT-C800

Bộ cắm sim di động chuyển đổi ra 2 line điện thoại cố định, kết nối vào điện thoại analog trực tiếp hoặc CO tổng đài

1,750,000 đ

Tổng đài Ip Yeastar N824 8-24

Tổng đài Ip Yeastar N824 8-24

Tổng đài Ip Yeastar N824 8-24

TỔNG ĐÀI YEASTAR N824 – 8 VÀO 24 MÁY LẺ ANALOG 4 TRUNK 8 SIP ID

13,835,000 đ

Tổng đài My pbx

Tổng đài My pbx

Tổng đài My pbx

Tổng đài điện thoại IP U200, 200 máy lẻ IP, Tích hợp sẵn IVR, UCD

8,831,000 đ

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

Tổng đài IP Grandstream UCM6116 - 16 đường vào bưu điện, 500 máy lẻ SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference...

23,163,000 đ

icon_new
Tổng đài IP grandstream UCM6208

Tổng đài IP grandstream UCM6208

Tổng đài IP grandstream UCM6208

Tổng đài IP Grandstream UCM6208 - 8 đường bưu điện - 800 máy lẻ IP SIP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference..

16,500,000 đ

Tổng đài IP grandstream UCM6104

Tổng đài IP grandstream UCM6104

Tổng đài IP grandstream UCM6104

Tổng đài IP Grandstream UCM6104 - 4 đường bưu điện, 500 user IP, Hỗ trợ Voice, Fax, Video, Conference, voicemail..

9,607,000 đ

Scroll to Top